© Brahetrolleborg Greencare 2018 | btgc.dk

Velkommen til
Brahetrolleborg Green Care

STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse) -  beskæftigelses - og bo-tilbud for unge med særlige behov

Vores tilbud

Uddannelse og beskæftigelse inden for mange områder

Vores tilgang

Vi tror på det bedste i alle mennesker. Vi tror på ligeværd.

Om Green Care

Læs her mere om hvad den "grønne omsorg" går ud på

Om os

Læs lidt om hvem vi er, og henvend dig til en medarbejder direkte.

Kontakt

Kontakt Brahetrolleborg Greencare, du kan skrive en besked eller ringe.

TOP