© Brahetrolleborg Greencare 2018 | btgc.dk

Til Forældre

Vi hjælper jeres børn og unge videre

 

Brahetrolleborg tilbyder STU-uddannelser af mange forskellige typer.

Ikke alle er i stand til at gennemføre en traditionel uddannelse. Men i vores samfund er der også plads til unge, der har brug for ekstra hjælp til at gennemføre en uddannelse, så de alle kan få et interessant job i den sidste ende.

Langt det meste af det, vi skriver på hjemmesiden, er skrevet fælles til alle, der har noget med STU-uddannelser at gøre. Dvs. til de unge, deres forældre, sagsbehandlere osv.

Her på siden har vi lagt diverse praktiske oplysninger om os op. Du får f.eks. svar på, hvem vores unge er, hvordan dagligdagen er, og hvilke målsætninger vi har for de unge. I er også altid velkommen til at ringe til os på 70 27 27 28, hvis I vil have mere at vide eller have uddybet nogen ting.

Er det valgfrit, hvilken STU-uddannelse man vil have?

Ja. Loven giver den unge ret til selv at vælge, inden for hvilket område han/hun vil uddanne sig. Denne lov gælder også, selvom kommunen ikke kan tilbyde den uddannelse, som den unge ønsker.

Hvordan foregår optagelsen på Brahetrolleborg Green Care?

En optagelse hos os skal altid gå igennem jeres hjemkommune. Det er jeres sagsbehandler og UU-vejleder, der skal sende en indstilling til kommunen med ønske om plads hos os. Herefter er det et udvalg i kommunalbestyrelsen, der beslutter, om den unge skal visiteres hos os. Vi hos Brahetrolleborg Green Care er også inde over processen, så vi sammen sikre, at den unge vil få et godt ophold hos os, hvis han/hun starter her.

Hvordan foregår samarbejdet mellem forældre og Brahetrolleborg Green Care?

Hvis en ung under 18 år starter hos os, vil der i starten være en del samtaler mellem os og jer forældre. Dette gør vi, så den unge får en så god start som muligt. Som tiden går, og tingene højst sandsynligt vil gå efter planen, vil der ofte blive et længere mellemrum mellem samtalerne. Der vil dog stadig være statusmøder to gange om året. Her vil både den unge og sagsbehandleren være til stede. Forældre kan også komme med, hvis den unge tillader det. For at sikre os at den unge udvikler sig i den rigtige retning, laver vi løbende opfølgninger på den unges uddannelsesplaner. I vil som forældre have adgang til alt, der vedrører jeres ung, såfremt den unge er under 18 år.

Hvis noget ikke skulle gå efter planen, vil vi altid finde tid til, at I forældre kan komme ud til os og tage en snak. Vi tilbyder også at komme hjem til jer, hvis dette bedre passer ind i jeres program.

Hvem samarbejder Brahetrolleborg Green Care ellers med?

Vi samarbejder med alle dem, der arbejder for en positiv udvikling hos den unge. Det kan f.eks. være psykologer, sagsbehandlere, UU-vejledere og hesteterapeauter.

TOP