© Brahetrolleborg Greencare 2018 | btgc.dk

Til Kommunen

På denne side har vi samlet en række oplysninger, der er specifikt til kommunens sagsbehandlere, UU-vejledere, PPR m.fl. Resten af beskrivelserne om Brahetrolleborg Green Care finder I under menupunkterne “Vores tilbud“, “Vores tilgang“, “Om Green Care“, “Om os“ og “Kontakt“.

Målgrupper
Vi optager elever i alderen fra 16 – 29 år fra hele Danmark til vores uddannelse STU og beskæftigelse, hvor eleven bor hos os.

Vi optager dagelever i alderen fra 16 – 29 år til både vores STU-uddannelse og beskæftigelse fra alle de fynske kommuner.

På Brahetrolleborg Green Care har vi erfaring i mange forskellige problematikker - herunder ses en række eksempler, men det er altid bedst at kontakte os og få en snak om den enkelte unge.
ADHD – Autisme spektrum forstyrrelser – Asberger – Angst – OCD – Indad/Udadreagerende – Faglige vanskeligheder – Skoletræthed – Sociale vanskeligheder.

Visitation
Hvis I har en ung, som I mener kunne passe ind hos os, så kontakt os endelig. Vi anbefaler, at sagsbehandler og forældre sammen med den unge kommer på et besøg og ser nærmere på vores pragtfulde og naturskønne sted. Finder I interesse for vores sted, og hvad vi kan tilbyde, kan en prøveperiode, hvor den unge kommer i praktik hos os, stærkt anbefales. Hvis denne praktikperiode falder ud til begge parters tilfredsstillelse, og hvis vi i fælleskab tænker, at Brahetrolleborg Green Care er det rette sted for den unge, aftaler vi, hvornår den unge starter hos os, dog selvfølgelig forudsat, at der foreligger en godkendelse fra den unges hjemkommune.

Fysiske rammer
Brahetrolleborg Green Care har hjemsted på Dalum Landbrugsskole afd. Korinth, som ligger i udkanten af byen Korinth i Faaborg Midtfyn Kommune. Vi er nærmeste nabo til Brahetrolleborg Slot og omgivet af slotsparken, skovene, markerne, søerne og enge. Vi råder over alle moderne undervisningsfaciliteter, samt kantine, værksteder, fællesrum, gymnastiksal m.v. - og har alle de nyeste maskiner, de største traktorer og mejetærsker, køer og får med de mest moderne stalde, samt to store ridehaller, en springbane, en dressurbane, en round-pen og en flot stor hestestald med plads til i alt 42 heste. Endvidere råder vi også over et passende antal rideheste. Om eftermiddagen og aftenen benytter vi os af de mange fritidstilbud som Korinth by tilbyder, såsom kulturhusets faciliteter, som rummer biograf, teater, EDB-værksted med E-sport, håndarbejds-café og ungdomsklub. Derudover benytter vi idrætshallens faciliteter, der består af et helt nyindrettet fitnesslokale, deres indendørs- og udendørs baner til fodbold, håndbold, badminton og multibane.
Vores boliger, som er mindre bofællesskaber, rummer 4-5 unge, er beliggende lige midt i Korinth by, hvor der er gåafstand til alt. En by som rummer rigtig mange andre unge og med et rigt ungdomsliv.

Faglighed
Vores menneskesyn, vores behandlingsmæssige tilgang og vores narrative overbygning er beskrevet under – Vores tilgang.
Har I spørgsmål til dette, er I velkommen til at kontakte os.

Samarbejde
Vi samarbejder i dagligdagen med alle relevante instanser: sagsbehandlere, UU-vejledere, psykologer, praktiksteder, erhvervsskoler og andre myndigheder omkring den unge. Brahetrolleborg Green Care udarbejder til brug for statusmøder og handleplaner de nødvendige dokumenter, såsom uddannelsesplaner med opfølgning, udtalelser og dokumentation for indsatsen og udviklingen hos den unge.

Resultater
Brahetrolleborg Green Care er meget ambitiøs på den unges vegne. Vi vil sammen med den unge skabe positive resultater både på det faglige og personlige plan. Vi måler løbende på det og vi vil kunne dokumentere det.
Den unge kommer ikke bare på et ophold hos os, nej de bliver ”flyttet” i en positiv retning, både fagligt og personligt, hvor de fleste vil komme i enten en videre uddannelse, i et fleksjob eller i en beskæftigelse med- eller uden støtte. De fleste vil også kunne klare et selvstændigt voksenliv, bo alene eller sammen med andre. Nogle vil dog kræve en eller anden form for støtte i mere eller mindre grad.
Brahetrolleborg Green Care følger sine unge efter endt ophold, således at de altid har en base, hvor man kan søge i havn, hvis der skulle opstå et større uvejr.

Pris
Uddannelse, beskæftigelse og fritid
STU- særligt tilrettelagt uddannelse (Lov 564) - kr. 20.500,- / pr. måned
Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103) – kr. 465,- /pr. dag
Aktivitets- og samværstilbud (SEL § 104) (Fritid) - kr. 465,- /pr. dag
Særligt tilrettelagt beskæftigelsestilbud (LAB §32) – kr. 20.500,- / pr. måned

Botilbud og socialpædagogisk støtte
Bo-del med botræning for unge over 18 år (SEL §107) – kr. 25.500,-/pr. måned
Bo-del med botræning for unge u. 18 år (SEL § 66,5) – kr. 25.500,- /pr. måned
Kollegiebolig/lejlighed – Kontakt os for en snak.
Personlig støtte (SEL §85) – kr. 385,- /pr. time

Egenbetaling
Hvad den unge selv skal betale
Logi for fuldtidselever kr. 1700,- / pr. måned
Kost for fuldtidselever kr. 1000,-/ pr. måned

TOP