© Brahetrolleborg Greencare 2018 | btgc.dk

Vores tilbud

Vi tilbyder uddannelse og beskæftigelse inden for følgende områder:

 

Landbrug

Hestepasser

Skovbrug

Vedligehold om udeområder

Fra jord til bord.

 

Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse – STU

(Lov 564)

 

Aktivitets- og samværstilbud i fritiden (SEL § 104)

 

Beskyttet beskæftigelse (SEL § 103)

 

Særligt tilrettelagt beskæftigelsestilbud (LAB § 32)

 

Ressourceforløb

 

Socialpædagogisk støtte (SEL § 85)

 

Bofælleskaber med træning i at bo i eget hjem (SEL § 66 stk. 1. nr. 5 og § 107)

 

Kollegieboliger/lejligheder med personlig støtte

TOP