© Brahetrolleborg Greencare 2018 | btgc.dk

Vores tilgang

Menneskesyn

Vi tror på det bedste i alle mennesker. Vi tror på ligeværd. Vi kan lide de unge og møder dem med den samme respekt, som vi gerne vil have fra dem. I den fælles respekt opnår vi sammenhørigheden, der danner den helt fundamentale relation mellem voksen og ung.

 

Positive læringstilgange

Et af vores bærende principper er, at den unge skal vurderes på sin indsats og ikke på de faglige kvalifikationer. Et andet er, at vi gerne går en omvej for at komme den unge i møde når situationen er svær – f.eks. når han eller hun har svært ved at deltage i en aktivitet, eller kan have svært ved at følge de fælles værdier og samværs-regler.  Vi har derfor en lang række alternative og positive læringstilgange til rådighed, når vi og den unge støder imod ”muren”. Vi tilstræber og hjælper til, at den unge får en positiv oplevelse i dagligdagen både under sin uddannelse og i sit fritidsliv, således at den unge motiveres til at blive udviklet og rustet til en så selvstændig fremtid som muligt.

 

Vores faglighed

Vi er uddannede lærere og socialpædagoger, der i tværfaglighed både underviser og yder specialpædagogisk støtte. Vi har mange års erfaring i arbejdet med bogligt svage, socialt udsatte og psykisk sårbare unge gennem arbejde i specialklasser, specialskoler, opholdssteder og på produktionsskoler etc.  

Vores samarbejde med Dalum Landbrugsskole, giver unikke muligheder inden for landbrug, skovbrug og jord til bord, da der ydes en meget høj og kompetent praktisk undervisning. Vores undervisere på hestelinjen har en meget lang erfaring, og de unge vil derfor lære alt om, at ride rigtigt, træne og opdrætte heste. Dertil vil de lære alt omkring hestens røgt og pleje, samt staldarbejde, vedligehold af folde, ridebaner m.m. Eksternt benytter vi en dyrlæge, beslagsmed og en heste- og rideterapeut, i tilknytning med undervisningen på hestelinjen.        

 

Vores formål

Brahetrolleborg Green Care har til formål at hjælpe og støtte unge med særlig behov, således at de efter endt uddannelse og ophold kan få tilegnet sig så tilstrækkelige personlige, faglige og sociale kompetencer, at de kan deltage i voksenlivet og blive en del af arbejdsmarkedet – med alt hvad dette indebærer.

 

Vores Værdier

I alt, hvad vi foretager os på Brahetrolleborg Green Care, skal de fire nedenstående værdier være de bærende og det vi lever efter i hverdagen. Vore ansatte og vores elever skal bevidstgøres og forstå betydningen af disse værdier, og de skal alle udføre deres daglige virke på Brahetrolleborg Green Care efter disse værdier. 

Ansvarlighed – Rummelighed – Ordentlighed – Faglighed 

TOP